Zi e madhe/ Autobuzi bie në mеѕ të rrugëѕ, јарin ѕhрirt 11 реrsona


Një ngj arje ka ndodhur në Kinën Lindore ku një kamion është për pla sur me autobusin dhe si pa soj ë kanë dhënë shpirt 11 persona.

Mediat e huaja bëjnë të ditur se kamioni fillimisht pati një pe nge së si gur ie dhe më pas me autobusin

Leave a Reply