Zgjidhni Një Simbol Dhe Zbuloni Fuqinë Magjike Që Ka!


Zgjedhjet tuaja do të zbulojnë se çfarë fuqie ju përcakton dhe si mund ta përdorni atë për qëllime të mira. Zgjidhni një simbol!

Nëse keni zgjedhur:

Nr. 1

Rrotullimi i kësaj mandale në drejtim të kundërt të akrepave të sahatit tregon se forcat e përfshira janë shkatërruese. Ky është hulumtim jo-negativ. Mbi të gjitha, për të krijuar diçka të re, është e nevojshme të hiqni atë që pengon përmirësimin.

Nr. 2

Mandala e dytë zhytet në elementet themelore të natyrës. Ato shfaqen dhe funksionojnë në mënyrë harmonike dhe fuqitë burojnë prej tyre. Elementet thelbësore dhe shpirtërore janë elemente të natyrës. Ky është rasti, ky është bashkimi.

Nr. 3

Ekuilibri është thelbësor në gjithçka … Përdorni qetësinë tuaj, durimin tuaj në favorin tuaj. Mos lejoni që njerëzit negativë të ndikojnë në jetën dhe stabilitetin tuaj.

Nr. 4

Mendoni për Grekët e lashtë që jetuan në Olimp, dymbëdhjetë apostujt e Jezusit. Këta janë dymbëdhjetë muaj rresht. Për këtë arsye, ne jemi të sigurt në ritmin e kohës. Ju jeni të duruar dhe ky tipar favorizon përmirësimin tuaj. Koha udhëzon dhe sjell përsosmëri.

Nr. 5

Modeli është një asosacion drithërash. Në këtë kuptim është e mundur të shpërndahet begatia. Nga njëra anë, ju mund të krijoni shumë mundësi dhe kështu të mos ngecni kurrë. Nga ana tjetër, vendimin e merrni në harmoni me njerëzit e tjerë.

Nr. 6

Bëhet fjalë për harmoninë dhe krijimtarinë. Vazhdoni dhe krijoni diçka të re drejtpërdrejt nga qielli, nga ato që keni hasur. Ju jeni një zhvillues, prandaj mos u ndalni, krijoni diçka të re. Bota ka nevojë për talentin tuaj!

Leave a Reply