Voglushi 2 vjeςar ngjitet shkallëvet, Shikoni në sekondën e fundit si sh pëton

Babai i një vogëlushi në Kinë kishte përdorur shkallët e drurit për tu ngjitur në kulmin e shtëpisë, për të parë se nga ku pikonte uji brenda.

Kështu djali i tij 2 vjeçar e ndoqi nga pas, duke mos e vërejtur babai që ai po ngjitej, transmeton Telegrafi.

Pavarësisht se është shumë i vogël, ai ar riti të ngjitet mjaftueshëm lart sa që t’i rrez ikohet je ta nëse bie në tokë.

Por ishte rea gimi i shpejtë i babait të tij që dëgjoi disa tinguj, ku pa se i biri i tij po qëndronte i va rur në shkallë.

Në një moment e ëma e tij vrapoi, dhe në sekondën e fun dit e shpë toi nga rrë zimi që mund të ketë qenë shumë i rëndë për të.

Leave a Reply