Vjen lajmi që nuk e prisnit? Zvicra mendon të heq vizat për Shqiptarët.!!!


Vendimi Parlamentit të Holandës për kthimin e vizave, duket se ka ndikuar edhe tek politikanët zviceranë, të cilët po konsiderojnë mundësinë e pezuIIimit të vizave për shqiptarët që udhëtojnë në zonën Shengen.

Duke risjellë në vëmendje moci0nin e Parlamentit holandez, këshilltari kombëtar nga Kantoni i Ticinës në Zvicër, që i përket partisë kombëtare të ligës, Lorenzo Quadri, përmes një postimi në Facebook njofton se ka kërkuar një interpeIancë me Këshillin Federal për këtë ç ështje.

Këshilltar kombëtar nga kantoni i Ticinos
“Është theksuar se në Holandë jetojnë gjashtë herë më shumë shqiptarë sesa ata që janë deklaruar zyrtarisht, dhe se sipas p0lícisë së Roterdamit, ma_fía shqiptare është organízata më e dh uns_hme kr_ímín_ale në atë qytet gjatë viteve të fundit. Një pr0blem tjetër i ngrítur është emí_gracíoni i pa_lígjshëm i shtetasve shqiptarë në Holandë, veçanërisht meshkujt e rinj. Komisioni Evropian gjithashtu ndikon Zvicrën, pasi vendi ynë ka nënshkruar marrëveshjet e Shengenit”.

Me tej këshilltari ngre pikëpyetje edhe për sí_tuatën në Zvicër në lidhje me shífrat e kr_ímínaIítetit dhe ma_fían shqiptare.

“Si është situata në Zvicër në lidhje me kr_ímin shqiptar, dhe në veçanti me ma_fían. Sí_tuatat e raportuara nga Parlamenti holandez në lidhje me kr_ímin në rrítje, a gjejnë vend në Zvicër?

Me gjithë vendimin e Parlamentit të Holandës, rikthimi i vizave duhet të kalojë më parë në Komisionin Evropian e po ashtu duhet shqyrtuar nga Parlamenti Evropian si dhe vendet anëtare para se të ketë një verdikt final.

Leave a Reply