VIDEO/‘Çm-endet’ e reja, hееq pantaIIonat në mes të Tiranës dhe fton kaIimtarët t’i shohin…


Një vajzë e re, ka vendosur të pr0v0kojë më shumë se kurrë duke he-qur pantaIIonat dhe pr0r0kuar çdo kalimtar në kryeqytet.

Në vide0n e pubIikuar nga ‘Tirana News’, vajza hееq pantaIIonat dhe më pas bënë lëvizje pr0v0kuese.

Në këtë vide0 ajo dëgjohet edhe duke f0lur dhe më pas ngre zërin duke br0ho0ritur.Pas disa sekondave, ajo vii-shet dhe vazhdon rrugën.

Leave a Reply