Vetëm 10% mund ta gjejnë рërgjigjen, e gjeni dot kush ka përparësi në këtë udhëkryq?


Çdo ditë sot ndëgjojmë për raste të tme rrshme ak sidentesh ku qindra persona hu mbin jetën e tyre çdo ditë.
Për te s enbilizuar me komunikacionin dhe rregullat e tyre së pari duhet të vetdisohen të rinjët.

Që të pa randalohen aksidentet që po ndodhin shumë kohve të fundit nga mos respektimi i rregullave të komunikacionit duhet të respektohet sinjalistika e shpejtsisë.

Ne kemi shf aqur një enigmë për t’iu pyetur juve se kush ka përparsi në këtë udhëkryq, ku në këtë e nigmë vetëm 10% mund ta gjejnë përgjigjen e saktë…

En igma do të sfi dojë aftësitë tuaja të patent shoferit mund ta gjeni përgjigjen e saktë apo jo

Leave a Reply