Vdеѕ 22-vjeçarja раѕi i bie сеIuIari i Iidhυr në rrуmē në vaѕkēn me υjē

Një e re 22-vjeçe ka vd ekur nga goditja elektrike në va skë, në Gossau SG. Ajo kishte hyrë të bënte banjë në va skë, duke pasur celularin të lidhur në burimin e energjinë el ektrike, raporton sda.ch.

Aks identi fatal ka ndodhur të enjten në mbr ëmjen e kaluar, pas orës 20.00, ka njoftuar të shtunën policia e kantonit St. Gallen.

Gruaja kishte hyrë në va skë të mbushur me ujë dhe po shikonte një program në celularin e saj, transmeton albinfo.ch. Për arsye të pa njohura, telefoni celular i kyçur në energji el ektrike do të ketë rënë në ujë.

22-vjeçarja zvicerane me atë rast ka pës uar dëm time fa tale si pasojë e go ditjes elektrike.

Përveç shërbimit të ndihmës së shp ejtë me një mjek të urgj encës dhe disa patrullave nga policia e kantonit, në vendin e ngjarjes ishte thi rrur edhe shërbimi i po licisë kriminalistike për të sqaruar rrje dhën e ak side ntit.

Policia me këtë rast paralajmëron qytetarët që të mos përdorin paj isjet elektrike të lidhura me rrjetin elektrik në zonën e va sk ës së mbu shur me ujë, gjatë la rjes.

Leave a Reply