‘V rаѕје për “Рreѕtígj” si e ЕkΖekμtoi t-mеrrí i Веrаtit Grμan ѕhtatΖēηē


Ky mem0rial në hyrje të Beratit shërben si kujtesë e fortë e kri- meve m0nstruoze të ban-dave në vitin 1997. 19-vjeçarja EtIeva Kaçeli u ekz-e-ku-tua në 1 Gusht të vitit 1997 pa asnjë shkak, teksa ecte në trotuar.

Historinë e Etlevës e bën edhe më të të dhi- mbshme fakti se ajo priste të bëhej nënë për pak muaj. Dëshmitarët dhe p0licët e kohës thonë me siguri se ajo u ν- ra nga ban- diti fa- mëkeq Altin Dardha.

“Nuk janë legjenda, pasi edhe unë në detyrat që kam kaluar kam dëgjuar që janë v-ra-rë duke udhëtuar, duke i gra- bitur, edhe për mb-urrje njëri me tjetrin, janë bërë ma-sa- kra” u shpreh Lefter Maliqi, Ish- Shef Kr-imesh në Berat.

“Nuk janë legjenda, është fakt që v- ra-sja e asaj gruas, në hyrje të Beratit, por arsyet unë në fakt nuk mund ti them, dhe asnjëherë nuk shkova për arsye se ngj-arjet ishin aq të dendura si kalonte dita kishte ngj-arje tjetër” u shpreh Zylyftar Plaku, Ish-Reporter në Berat.

“Për sa i perket gruas shtatë -zanë u v- ra se ishte gruaja e dikujt që Dardha kishte v-ra-rë dhe kur morri vesh që priste djalë e v-r-au me arsyetimin që do rritet e do e kem ha- sëm” u shpreh dëshmitari i mbrojtur, bashkëpuntor i dëshmorit Ngresi. Ky person është një ish punonjës p0licie. Gjatë kohës së përpΙasjes mes ban- dave ai ka shërbyer përkrah dëshmorit të atdheut Ilir Ngresi. Ai jeton në një vend evropian me identitet tjetër pasi është kër-cë- nuar nga grupi që ekz- eku toi Ngresin.

“Jetoj jashtë prej 20 vitesh dhe në Shqipëri familjarët e të afermit dinë vetëm shtetin ku jetoj” u shpreh dëshmitari i mbrojtur, bashkëpuntor i dëshmorit Ngresi. Historia e vajzës shtat zënë që u ν- ra në rrugë bën pjesë edhe në librin e autorit Italian Andrea Galli të titulluar “Gjuetarët e ma- fi0zëve”. Aty, nuk zbulohet identiteti i saj por thuhet se Altin Dardha e v-r-au pasi mbante në b- ark fëm- ijën e një ar- miku të tij.

“Këtu janë v-ra-rë njerëz pa emër, ose pse kalon kjo grua shtat zënë” u shpreh Hasan Ahmetaj, Arkivë Shkurt 99. Shumë pranë vendit ku u v- ra 19-vjeçarja, ndodhet edhe mem0riali i Kujtim Agalliut. Sipas dëshmitarëve, ai u v- ra vetëm se iu lut ban- dës të mos i binin më qa- fë vajzës. P0licia, nuk bëhej fjalë të ndërhynte në ato kohë.

“Gjatë atyre viteve janë v- ra-rë shumë, madje kemi bërë veprime ku janë gjetur të dj-e-gur pas 97-ës, nje-rëz të dj-e-gur e mas- a -kruar nga këto ba- nda” u shpreh Lefter Maliqi, Ish-Shef Krimesh në Berat./Top Channel

Leave a Reply