U v r a рa mēѕhirē nga i ѕhoqi, deedikime рrekēѕe nē rrjet рēr 20-νjeςaren britanikee

Pas më shumë se një muaji he tim esh in tensive, policia greke arr iti të zbar dhte v ra sjen e 20-vjeçares britanike Caroline, ku si autor kryesor ka identifikuar vetë bashkëshortin e saj. Pas një dëshmie prej tetë orësh Charalambos Anagnostopoulos pranoi se kishte v ra rë gruan e tij, pasi kjo e fundit i kishte po huar se do të largohej bashkë me vajzën e tyre 11-muajshe. Ngj ar ja e rë ndë ka tro ndi tur mbarë opinionin publik pasi piloti 32-vjeçar te ntoi shumë manovra me qëllim të mos zbulohej kr imi që kishte k ryer. Madje në një nga dëshmitë tij, piloti tha se ishte njëri nga gra bi tësit fliste gjuhën shqipe. Në lidhje me këtë në rrjetet sociale kanë reaguar edhe shumë qytetarë, ku shp rehen të tro ndi tur nga aajo që mësuan.

“Më vjen keq për këtë foshnje, më vjen keq për këtë vajzë, më vjen k eq për çdo Karolinë aty jashtë. Më vjen k eq për këtë shëqeri qe “pagëzon” me dashuri dh un ën. Nuk shp re soj për ne një ardhme/nesërme më të mirë. Jo pas kësaj. Parajsë të mirë Karolinë. #Glika Nera- shkruhet një postim.

“Nuk e me ritoje këtë fund tra gjik Karolinë”- thuhet në një postim tjetër.

Leave a Reply