TR0NDlT me DËSHMlNË M0TRA e AIbertit: E mori babën në qafë


Vijojnë të dalin në dritë detaje të reja nga ngj-arja e rë-ndë pak ditë më parë në Prishtinë, ku shtetasi Skënder Krasniqi ‘eIiminoi’ djaIin e tij AIbert Krasniqi pas disa konfIikteve familjare që kishin patur. Mediat kosovare kanë siguruar dësh-mitë e familajrëve të tij, por ajo që ka tr.0nditur më shumë ka qenë dësh.mia e motrës së AIbertit. Ajo ka deklaruar se e gjithë familja kishte rënë në h.aII me 34-vjeçarin, deklaratë e cila impIikon komplet rrjedhën e ngj-arjes, sepse av0kati i Skënder Krasniqit deklaroi se klienti i tij e kishte kryer aksi.dentaIisht kr- imin.

Motra e AIbertit u shpreh:
Ne jemi l0dhur nga ai, sepse është duke na shka. tërruar krejt familjen, në përgjithësi. Dikush nga ne duhej të bëhej K u r b a n për të na shpëtuar. Dhe qe, e mori babën në qafë.

Siç u raportua në media, menjëherë sapo bëri k.rimin, Skënder Krasniqi kalajmëruar p0licinë duke i thënë: “Hajdeni se e kam v r a r ë djalin tim, AIbertin”. Në p0lici, Skënderi ka deklaruar se pas përpia.sjes fiz-ike me AIbertin, ka arritur t’ia marrë të birit a r m ë n e z j a rr i t, por se nuk e di se çfarë ka ndodhur më pas dhe se si ka arritur puna deri tek shk-repja e ar. mës.

Leave a Reply