TMERRUЕЅЕ/ Nje grua i hante vazhdimiѕht flokët e ѕај, mjekët ѕhоkohen nga ajo qe i nхjerrin nga barku

Një gruas e cila ishte e va.r.ur për të tërhequr dhe ngrënë flokët e saj mjekët, i nxorën një grumbull flokësh 15 centimetra nga stomaku i saj, sipas një ditari mjekësor.

Gruaja 38-vjeçare, e cila vu.an.te nga ndj.enja e të pë.rzierit, të vjellat dhe fryrjet në bark, kishte pësuar hu.mbje dr.amatike në peshë.

Paci.entja u nxitua në opera.cion sapo shkoi të mjekoh.ej në një spital në SHBA, ku një grumbull flokësh u gjetën në trak.tin e saj tretës.

Mjekët zbuluan se gruaja në fjalë vu.a.nte nga Sin.dr.om.a Rapunzel, e cila është dokumentuar vetëm 88 herë në të gjithë literaturën mjek.ëso.re.

Sipas revistës , sind.r.oma është shka.ktua.r nga trikotilloman.ia, një çrregullim që bën që një pacient të zhvillojë një ur.gjencë të papërmbajtshme për të nxj.errë. flokët dhe nganjëherë t’i hajë ato.

Leave a Reply