Test logjik: Cili nga djemtë po mban më shumë peshën e trungut?


Cili nga djemtë po mban më shumë peshën e trungut?

Nëse nuk arritët ta gjenit, ne e kemi përgjigjen për ju.

Djali në mes, mban 25% më shumë të peshës së trungut.

Leave a Reply