Takimi i Lindës me Samiun: Pamja e fytyrës time “P0KER FACE” është krijuar nga v_uajtjet, buIIizmi


Linda dhe Samiu kanë zhvilluar bisedën e parë 4 minutëshe në Përputhen +40. Ishte pikërisht Linda që filloi të shpjegonte arsyen përse është komentuar se ka pamje “p0ker face” duke e lidhur me të kaluarën plot v_uajtje.

Linda: Para disa ditësh më pyeti vajza, kujt i ke ngj_arë për tipin që ke, për f0rcën që ke. Më krahasoi me njerëzit e mi të afërt dhe tha nuk i ngj_an askujt. Mbase v_uajtjet më kanë bërë të f0rtë dhe asgjë nuk mund të jettë e paarr_itshme.

Samiu: Fytyrën tuaj e shoh si një butësi të madhe. Pas perdes, më dukeni shumë e afërt me njerëzit që ju rrethojnë.
Linda: Mbase është krijuar nga e kaluara, nga v_uajt_jet, nga buIIizmi. Jam përp_je_kur të dukem më e f0rtë se qe ish_a në fakt.
Samiu: Ky nga_cm_imi, si filloi? Nga shkolla?

Linda: Fillimisht në shkollë. Fëmijëria ime ishte e viteve përpara, atëherë thonim sh_arje për gje_ndjen ekonomike, familjare, për mënyrën si visheshe dhe prej asaj kohe fillova të mbroj veten.
Samiu: Si e baIIafaqon vajza këtë ndryshim?

Linda: Ne vazhdojmë të mbetemi njësoj në mentalitet, megjithatë vajza është mësuar dhe do përshtatet.
Top Channel

Leave a Reply