Sociologia: Kam frikë se e ardhmja do jetë njerëz që i ngjajnë robotëve, telefoni tek fëmijët do jetë eks tremiteti…


Duket se tashme prej më shumë se nje dekade teknologjia, zhvillimi i saj ka krijuar tashme nje bote vir tuale e cila është aq reale sa tashme individi dhe biznesi është orientuar dhe varur totalisht prej saj. Puna ,biznesi ,marrëdhëniet njerëzore madje edhe mjekësia(telemedicina) po zhvillohen tashmë në shumë aspe kte online. Çfarë po ndodh? Cilat janë anët pozitive dhe negative, si po ndryshon sistemi global. Për të folur rreth kësaj teme të ftuar në emisionin “Historia ime” në Tv Klan, kanë qenë Albi Zhulali, Ceo i Softmogul, sociologia Marsi Simo, nxënësja Vjosana Nozllak, Klea Gjoshi, dhe studentja Ambra Perhati.

Sociologia shpreh fri kën se në të ardhmen robotë që i ngjajnë shumë njerëzve, dhe njerëzve që i ngjajnë më shumë robotëve dhe nuk do dimë realitetin.

“Kam frikën se e ardhmja do jetë robotë që i ngjajnë shumë njerëzve, dhe njerëzve që i ngjajnë më shumë robotëve dhe nuk do dimë realitetin, nuk do dimë me kë të dashurohemi, nuk do dimë kush është miku jonë. Një lloj frike që ne të shëndetit mendor e mendojmë që tani për t’i paraprirë, ndoshta studimeve dhe kër kimeve. Besoj që kjo do jetë e ardhmja që ne duhet të ndalemi që tani në këto kërkime. Në këtë mënyrë të pashmangshme, kam përshtypjen se nuk duhet të qëndrojmë, por të kërkojmë më shumë nga vetja dhe ku jemi. Për të qëndruar pak edhe në terren për të kërkuar gjëra të vërteta”, është shprehur sociologia.

Gjithashtu ajo ka ngritur një problem mjaft të madh për fëmijët e vegjël që qëndrojnë para ekranit të një telefoni. Marsi shpreh se ky fenomen do jetë ek stremiteti dhe vësht irësia më e madhe që psikologët dhe sociologët do iu duhet të përballen.

“Një fëmijë që është 12 muajsh, ku raste edhe më të vegjël që ekspozohen përpara një ekrani, për të ushqyer, për të mësuar shkronjat, për të thënë mami dhe babi, për të mësuar një aktivitet, për ta kaluar kohën dhe për ta lënë mamin dhe babin rehat ose për të kryer ai aktivitetet, kam përshtypjen se ky është ekstremi dhe vësh tirësia më e madhe që do hasemi ne psikologët ose sociologët përsa i përket jo vetëm studimeve dhe të dhënave por edhe për t’i kthyer ata në normalitetin e fëmijëve tipikë, pra të dhënave që ata duhet të bëjnë sipas moshës.

Ne nuk kemi pse t’i mësojmë fëmijës 3 vjeç anglishten dhe të kënaqemi që fëmija im është super gjeni që ka mësuar anglishten, kur ai nuk di mirë shqipen, kur ai thjesht imiton dhe përsërit fjalët, pra prindërit duhet të kenë këtë lloj kujdesi.

Prindërit duhet të kenë kujdes edhe me adoleshentët që mbyllen në dhomën e tyre dhe nuk mësojnë, por janë pjesë e lojërave shumë të rre zikshme”, ka treguar ajo. /tvklan.al

Leave a Reply