Si të zbuloni tra dhëtinë e partnerit, 3 hapat e rëndësishëm që duhet të ndiqni


Është impulsiv

Të njohësh një tra dhtar nuk është e lehtë. Personat impulsivë mund të tra dhtojnë sepse reagojnë në bazë të emocioneve dhe mendimeve që përjetojnë për momentin. Për këtë arsye nuk ndalen për të vlerësuar me qetësi situatën dhe pasojat që do të vijnë.

Ka tra dhëtuar edhe në të shkuarën

‘Ujku qimen e ndërron, por zakonin s’e harron’. Ata që kanë pasur një të kaluar ‘imorale’ dhe kanë pasur më shumë se një partner se ksual njëkohësihst, kanë zhvilluar një lloj ‘aftësie’ për të tradhëtuar më lehtë.

Nuk është i kënaqur nga marrëdhënia

Një personj jobesnik zakonisht tradhton sepse në një moment pakënaqësie nuk ndihet i kuptuar nga partneri. Kështu që tenton të gjëjë një shpagim për nevojat e tij, jo vetëm fizike, por edhe emocionale. Dhe nëse burrat tra dhtojnë duke bërë se ks, gratë bëjnë vlerësime shumë më komplekse.

Të shkosh deri në tradhti nuk është kurrë një zgjidhje e mirë, sepse me dialog dhe sinqeritet, historit mund të mbyllen pa u lën duar askush. Lërini vetes dhe partnerit mundësinë për të gjetur secili lumturinë e vet. Mirëkuptimi i përbashkët gjithnjë do t’ju sjellë fryte pozitive.

Leave a Reply