Niѕ evakuimi i familjeve në ѕhtëpitë e të cilëve ka hуrë ujiReshjet e dendura të shiut gjatë 24 orëve të fundit e kanë përke qësuar edhe më tej situatën e përmb ytjeve në të gjithë Qarkun e Shkodrës.

Ak tualisht nën ujë janë mbi 5100 hektarë tokë, ku gjendja me problematike është në njësite administrative të Dajçit dhe Anës së Malit.

Tashmë hartës së për mbytjeve është shtuar edhe njësia administrative e Berdicës me rreth 100 hektarë tokë ndërsa problem ka edhe në dy lagje të qytetit të Shkodrës, mes tyre edhe në livadhe ku për shkak të ujit në disa banesa, disa familje janë detyruar të evakuohen.

Pavarësisht dëmeve të shkaktuara, këta dy të rinj po e shfrytëzojnë përm bytjen e lagjes, për të peshkuar.

Si pasojë e reshjeve të dendura të shiut, niveli I lumenjve dhe I liqenit të Shkodrës u rrit me rreth 20 centimetër duke shkaktuar probleme edhe ne sistemin e kullimit, e për pasojë disa prej rrugëve të qytetit u përmb ytën.

KESH ka informuar zyrtarisht se prurjet janë në mbi 2500 metër kub ujë në sekondë ndërsa shkarkimet janë në kuota minimale.
Top Channel

Leave a Reply