Shërbetorja e një PASANlKU i kërkoi djaIit të saj të rrinte në banjo. Kur i pasuri e GJETl djaIoshin aty duke ngrënë, bëri një VEPRlMlN që vuIosi јееtën e 4 VJEÇARlT përgjithmonë

Një m anjat ka ftuar shërbyesen e tij të marrë pjesë në një darkë banketi të mbajtur në rezidencën e tij dhe i kërkoi asaj të sillte së bashku djalin e saj 4 vjeçar edhe në darkë.

Megjithatë, ishte një nënë e vetme ndjeu se ajo ishte e papërshtatshme për të ngrënë dhe përzier me të ftuarit e pasur dhe të statusit të lartë kështu që ajo u ofrua vullnetare për të punuar aty në darkë.

Pap ritur, një inc;i de nt i madh ka ndodhur me fëmijën e saj gjatë darkës dhe inc ;id enti mësoi djalin një mësim të jetës i cili më vonë ndryshoi perceptimin e tij rreth jetës.

Nëna e re shpesh duhej të punonte nga mëngjesi herët deri në mbrëmje dhe kjo e bënte të ndihej fa jto re për të mos qenë në gjendje të kthehej në shtëpi pranë fëmijës së saj të vogël.

Burri me zemër të mirë vuri re situatën e vë ;sht irë që shërbëtorja po kalonte, kështu që ai përgatiti një dhomë në rezidencën e tij për të, për të jetuar me fëmijën e saj. Mund të qëndroni në këtë shtëpi dhe sillni birin tuaj!”

Megjithatë,ajo ref uz oi gjestin e llojit të tyco on dhe u përgjigj: “Faleminderit zotëri, por ju nuk keni pse ta bëni këtë. Kam f r;i kë se do të jem një shq etë sim për ju dhe për familjen tuaj.“Pas dëgjimit të përgjigjes së saj, bosi e kuptoi dhe nuk këm bën g uli në të. Ai e respektoi vendimin e saj dhe ata nuk pyeti për këtë çështje që nga ajo kohë E vërteta ishte se çupë ishte e shq etës uar për të jetuar në rezidencë të madhe me fëmijën e saj. Ajo kishte fr; i kë se djali i saj i vogël do të vërejte he nde kun e madh midis statusit të tyre dhe familjes së pronarit, nëse ata jetonin në rezidencë dhe kishin vetëbesim të ul ët sapo të kuptonte se sa të v; arf ër ishin.

Leave a Reply