Rrēfimi i një bashkēshorti: “Është vdeеkje рēr ѕë gjaIIi nëѕe t’vdеeѕ gruaja рërрara”

Ditën e kalojnë bashkë tash e 40 vjet. Këto vite i kanë je tuar së bashku Hazis dhe Nafije Tafili nga Kaçaniku. Si 23-vjeçare, zonjën Nafije e martuan me Hazisin, të cilët në atë kohë nuk ishin takuar asnjëherë para dasmës.

Por, jo gjithmonë kanë pasur jetë të lehtë. Lu fta ishte ndër sfidat me të cilën ata u përballën.

Madje, në një moment ata edhe u larguan nga njëri-tjetri, për të mos u parë për një periudhë disa mujore.

Leave a Reply