Rekomandimet e ОВЅН, ja çfarë mund të bëni pas vakѕínimit kundër K0VlDlT


Ju mund të shijoni organizimet e vogla sërish, mirëpo duhet të vazhdoni të mbani maskën dhe të ruani distancën fizike. Qendra për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmμndjeve në Shtetet e Bashkuara ka thënë se personat e νaksiηuar plotësisht mund të mblidhen pa maska në ambiente të jashtme, me personat e νaksiηuar po ashtu.

Ky institucion përmend se mund të takoheni me personat që nuk janë νaksiηuar, por janë të një familjeje dhe nëse ata persona konsiderohet se nuk janë shumë të rrez- ikuar nga K0vid, së-mundja që shkakton ko ronav irusi, transmeton agjencia e lajmeve The Associated Press.Përveç organizimeve të vogla me persona të vaksinuar, apo me anëtarë të një familjeje, të vaksinuarit në SHBA:

Μund të udhëtojnë pa test paraprak në nisje dhe pas përfundimit të udhëtimit brenda territorit amerikan. Mund të udhëtojnë brenda SHBA-së pa iu nënshtruar karantinës. Të udhëtojnë edhe jashtë SHBA-së pa test paraprak për Κ0νid. Të udhëtojnë jashtë SHBA-së pa pasur nevojë që të zbatojnë masën e karantinës në kthim. Megjithatë, udhëzimet ndryshojnë nga vendi në vend.

Në publik, Qendra për Kontrollin dhe Parandalimin e Së-mundjeve rekomandon që personat e vaksinuar të vendosin maska, të shmangin organizimet e mëdha dhe të qëndrojnë larg të tjerëve. Një person konsiderohet i vaks-inuar plotësisht dy javë pas pranimit të d0zës së fundit të kërkuar të νaksinës. Udhëzimet për aktivitetet tjera për personat e vaksinuar vazhdojnë të jenë me d0za kujdesi.

Qendra për Kontrollin dhe Parandalimin e Së-mundjeve (CDC) ende nuk inkurajon udhëtimin e panevojshëm, dhe ende nuk ka bërë ndonjë rekomandim për shkuarje nëpër restorante dhe vende tjera. Zyrtarët e këtij institucioni pritet që së shpejti të përditësojnë udhëzimet për të lejuar më shumë aktivitete teksa rritet shkalla e vaksinimit. Një arsye pse duhet të keni kujdes pasi të keni marrë një prej dy dozave të vaksinën qëndron te shqetësimet se infektimi te një person, që është i mbrojtur pjesërisht, rrezikon procesin e mutacionit të virusit, ka thënë Joshua LaBaer, drejtor i Institutit për Biodizajn në Universitetin Shtetëror të Arizonas.

Çfarë dimë dhe çfarë jemi duke mësuar?
Tashmë e dimë se vaksinat kundër ko rona vi-rμsit janë efektive në parandalim të së-mundjes K0vid, që shkakton ky virμs, sidomos së-murjen e r-ëndë dhe νd ekjen. Ende jemi duke mësuar se sa efektive janë vaks-inat kundër vari-anteve të ko rona virμsit. Të dhënat e hershme tregojnë se vak sinat mund të funksionojnë kundër disa vari-anteve, mirëpo mund të jenë më pak efektive ndaj disa vari-anteve tjera. E dimë se mënyra tjera sikurse larja e duarve, vendosja e maskës dhe ruajtja e distancës ndihmojnë në lμftim të pand-emisë, dhe se këta hapa janë ende shumë të rëndësishëm, edhe teksa vazhdon shpërndarja e vak sinës.

Jemi duke mësuar sa ndihmojnë vaksinat në mospërhapje të sëmundjes Κ0vid. Të dhënat e hershme tregojnë se va ksinat mund të ndihmojnë që të mos përhapet Κ0vid, mirëpo duhen më shumë të dhëna ndërkohë që vazhdon procesi i vaksinimit në shumë shtete. Ende jemi duke mësuar sa gjatë mund të mbrojnë va ksinat njerëzit kundër Κ0vid. Më 29 mars Kosova ka nisur fushatën e imunizimit kundër Κ0vid, pas pranimit të 24.000 dozave të vaks-inave të kompanisë AstraΖeneca, përmes C0VAX-it, skemës së Organizatës Botërore të Shëndetësisë për shpërndarje të vaks-inave në vendet e varfra.

Agjencia për Fëmijë e Kombeve të Bashkuara, UNICEF, ka njoftuar se gjatë muajit maj Kosova do të furnizohet edhe me 76.800 doza të vak-sinës kundër Κ0vid.
Në total, Kosova nga C0VAX-i do të marrë falas 100.800 doza të vaks-inës së AstraΖenecas./REL/

Leave a Reply