Rasti i parë në botë: Fëmija Iind me antitruрa K0VID-i, fIasin mjekët


Një grua nga Florida e Jugut, e cila kishte marrë një dozë të va ksinës së ko ronavi rusit ndërsa ishte shtatzënë, kohët e fundit lindi fëmijën e parë me ant itrupa K0VID, gjë e cila shënohet për herë të parë deri më sot.

Mjekët paraqitën gjetjen e tyre në një artikull paraprak, që do të thotë se ky pretendim ende nuk është rishikuar nga kolegët.

Dr. Paul Gilbert dhe Chad Rudnick thanë se nëna, një punëtore e kujdesit shëndetësor në vijën e parë, mori dozën e saj të parë të vaksi nës Moderna në janar, në javën e 36-të të shtatzënisë.

Gruaja lindi një vajzë të fuqishme dhe të shëndetshme, tre javë më vonë. Studiuesit analizuan gjakun nga kërthiza e fëmijës dhe antitrupat u zbuluan, në kohën e lindjes.

Gazeta bën të qartë se janë të nevojshme kërkime të mëtejshme për të përcaktuar nëse foshnjat mbrohen nga këto antit rupa.

“Studimet e mëtejshme duhet të përcaktojnë se sa do të zgjasë kjo mbro jtje. Ata duhet të përcaktojnë në çfarë niveli të mbrojtjes ose sa antit rupa duhet të ketë një foshnjë në mënyrë që t’u sigurojë atyre mbrojtje.”

Leave a Reply