Po Bëhet Nami Në Rrjet, Askush Nuk E Di Se Si Quhet Ky Frut?


Dardha e egër (mushmolla), ja vetitë e mrekullueshme kura.tive-Dardha e egër (Mespilus germanica) ose mushmolla është shumë e shënd.etshme. Prej saj mund të përgatisni marmelatë dhe çaj, e njohësit. e mj.ekësisë popull.ore thonë se përmir.ëson shik.imin, forcon mëlçinë dhe veshkat, përmirëson pasqyrën e gjakut si dhe largon dhimbjet nga shpina dhe gjunjët.Sugjerohet edhe kundër
marra.mendjeve, diarre.së, in.feks.ioneve të gojës e madje edhEkundër impoten.cës.

Mund të përdoret edhe ku.ndër gja.kder.dhjes nga mish.i i dhëmb.ëve. Po ashtu, nxit punën e gjë.ndrave të pësht.ymës dhe luk.thit, prandaj edhe ju sugjerohet personave të mos.huar.Mushmolla përmban përbërës shër.ues si tan.inë, vitamina C, pektinë, acide të mollës dhe limonit. Edhe farat e saj janë shumë të shëndet.shme, i vendoni në ujë dhe ky ujë më pas mund të përdoret për shër.imin e pla.gëve.

Leave a Reply