Pika e karburantit ѕhрërthen në ‘toр’ gjigand zjarri, dhjetra të рlagoѕur (fotot)

Një shp ërthim gji gand në një pikë karburanti ka shka ktuar panik sot në qytezën e Akademgorodok ne Rusi, teksa flakët u ngri tën si një top zjarri në qiell po për hapeshin në një tjetër pikë karburanti.

Te pakten 10 njerëz janë marrë të pla gosur nga skena e ngja rjes së rë ndë në rajonin e Novosibirsk, ku u dëgjuan një seri shpër thimesh njëra pas tjetrës, teksa supo zohej se digj eshin depozitat e karburanteve dhe ato të gazit të lë ngshëm.

Pamjet tregonin banorë vendas që largoheshin të tmerruar nga zona.
Një dëshmitar raportohej që thoshte: “Një stacion i dytë karburanti po merr flakë .”
Një tjetër dëshmitar tha: “Zona është plot me ambulanca. Edhe ata që ndaluan për të parë flakët janë dj egur”.

“Një nga shpë rthimet gjëmoi kur mjeti zjarrfikës u afrua te ka rburanti. Shpresoj që zjarrf ikësit të jenë gjallë”.
Fikja e zjarreve ishte duke u pe nguar nga shpërthimet në vijim të depozitave të gazit. Shk aqet e shpë rthimit nuk janë ende të qarta. Autoritetet vijojnë të punojnë në skenë.Top Channel

Leave a Reply