Përqindja është rritur ndjeshëm, Gjermania me nevojë urgjente për fuqi punëtore të kualifikuar


Gjermania ka nevojë urgjente për punëtorë migrantë më të kualifikuar për të mbushur boshllëqet në tregun e vendeve të punës dhe ruajtur stabilitetin e sistemit të mirëqenies sociale, ka deklaruar një anëtar i bordit të Ministrisë Federale të Punësimit.

Në qershor 2011, migrantët përbënin rreth 20% të punësimit, ndërsa në qershor 2019 kjo shifër arriti në 60%. Përqindja e forcës punëtore të ardhur jashtë Bashkimit Evropian është rritur ndjeshëm.

Leave a Reply