“PērPuthen”/Me ne fund dikush foIi…Sindi i del në krah EIvisit pasi i tha Arjani burrë i р-ēѕhtίrë dhe q-ērrоhu: Arjani si pIaku Mere, mos u merrē…


“PērPuthen”/Me ne fund dikush foIi…Sindi i del në krah EIvisit pasi i tha Arjani burrë i р-ēѕhtίrë dhe q-ērrоhu: Arjani si pIaku Mere, mos u merrē…K0nkurrenti që u f-ut në dh0mën e rr-ëfimit, ishte Elvisi, e ai tregoi se vetëm me Sindin ka komunikuar në telefon jashtë emisi0nit. Sindi ç- men-det nga dhurata e Elvisit dhe e p-u-th. L0c0 gjithashtu tha se ka pasur vajza të tjera që kanë shprehur dëshirën për të daIë me të, por ai vazhdon të jetë i vendosur se është aty për Sindin.

“Mund të kem pëlqim për vajzat e tjera, por vazhdoj t’i qëndroj deklaratës time,” tha Loco. Kjo ngriti pikë pytje tek opini0nisti Arjan K0nomi, i cili e pyeti: “Ah do me thënë ti po rri me Sindin vetëm se dhe dekIaratën por në fakt të pëIqejnë vajzat e tjera?”

“Jo unë rri me Sindin sepse dua, pavarësisht se mund të kem dëshirë për të daIë me vajza të tjera,” tha Loco. Këtu ndërhyri edhe Sindi: “Mos u merr me pIakun Mere o Loco, se dihet që na suIm0n gjithmonë ne të dy”.

Leave a Reply