Një ngјаrje mjaft intereѕante.Kirurgu në të njëjtën kohë ѕа iѕhte ai duke marrë infuzion ai vendosi ta oрeroj vajzën nga një tυmor..

Një ngj arje mjaft interesante ka ndodhur dje në qytetin Bursa të Turqisë, në Spitalin Uludag – qyteti Bursa.

Kirurgu turk në foto prof. Dr. Oğuz Basutu duke qenë i së murë për shkak të një he lmimi me ushqim, në të njëjtën kohë sa ishte ai duke marrë in fuzion ai vendosi ta operoj vajzën nga një tu mor në mushkëri që zgjati plotë dy orë.
Kjo botë është e mirë, e edhe më të bukur e bëjnë punëtorët e dalluar dhe të sinqertë.

O Zot, pajise edhe vendin tonë me doktorë të ndershëm e të vyeshëm si ky kirug, dhe na bëj edhe neve të tillë që me punën dhe për kushtimin tonë t’ia kthejmë shëndetin dhe krenarinë njerëzve tanë të mirë.
Miq, lutje të pranuara në këtë ditë të madhe e në këtë muaj të bekuar.
( Perktheu: E.Meti )

Leave a Reply