Numri i Тrа-gјedíѕē: Pse shumë numeroIogë kanë fr-íkē nga data 11…


Tra gjedi të shumta lidhen me numrin 11. SuImet në New York, Madrid dhe Mumbai ishin në datë 11, dhe në këtë datë në 2011 Japonia u g0dit nga një tër_met shka të-rrues dhe cu_nami që v_r_au më shumë se 18,500 njerëz.

Në të gjithë Japoninë, disa ditë më parë u shënua 10 vjetori i tra_gjedisë në të cilën më shumë se 18,500 njerëz u v_r_anë ose u zh_dukën më 11 mars pas një të_rmeti dhe tsu_nami me madhësi 9 b_allë.

Por kjo është vetëm një nga shumë tra\gjeditë që kanë shënuar numrin 11 në njëzet vitet e fundit.

Kështu, më 11 shtator 2001, pati një suIm ndaj Qendrës Tregtare Botërore në New York, terr0ristët suImuan trenat në Madrid më 11 mars 2004 dhe trenët u suImuan gjithashtu në Mumbai. 11 korrik 2006, transmeton Telegrafi.

“Duket e fr_ikshme, por nuk mendoj se kishte një rastësi në tra_gjedinë që g0diti Japoninë – na tha një numer0log pas tër_metit dhe cun_amit në Japoni. Ai shpjegoi se 11 është një numër jashtë zak0nisht fat k_eq. Dy njësitë në numrin 11 përfaqësojnë një Iuftë të vazhdueshme midis së mirës dhe së k_eqes. Sidoqoftë, në atë Iuftë, e mira nuk mund të mbizotërojë kurrë, kështu që paf_uqia e vazhdueshme që rrezaton përfundimisht atë numër është arsyeja pse është kaq negative del në pah”, shtoi ai.

Numer0logjia pretendon se vlera e energjisë e një numri matet nga madhësia e tij. Kështu që rezulton se numri 1 ka një vlerë jashtëzakonisht të ulët të energjisë.

Kuptimi i numrit 11 u studiua gjithashtu nga njerëzit e lashtë. Në numerologjinë e tyre numri 11 është një numër jashtëzakonisht fatk_eq që sjell tel_ashe në je_të, aksi_dente, rrez_iqe të fshehura për tun_dime të ndryshme, kundërshtarë dhe tra_dhti.

11 do të thoshte lindje dhe v_de_kje për të

Vangelia Pandeva Dimitrova Gušterova e njohur me pseudonimin “Baba Vanga” lindi në Strumicë në 1911. Ajo shumë shpejt u verbua. Ajo u bë e famshme për përmbushjen e një profecie në New York, më saktë suImi ndaj Qendrës Botërore Tregtare. Ajo madje profetizoi vd_ek_jen e saj, më 11 gusht 1996.

Sulmi ndaj Qendrës Botërore Tregtare
Më 11 shtator 2001, al-Ka_eda suImoi Shtetet e Bashkuara me katër aeroplanë në suImin më vd_ek_je prurës terr0rist, duke v_r_arë gati 2,977 njerëz dhe duke pIagosur më shumë se 20,000. Dy aeroplanë u përpIasën në kullat e WTC, një i treti në Pentagon, dhe një i katërt u rrëz_ua në Pe_nsil_vani pasi pasagjerët i mp0shtën rr_ëmb_yesit.

Në vitin 2011, Jobs, Winehouse, Liz Taylor vd_iq_ën

Gjatë verës së vitit 2011, trupi i Amy Winehouse u gjet në një apartament në Londër. Këngëtarja e njohur ishte vetëm 27 vjeç.

Aktorja Elizabeth Taylor nd_ërroi je_të në mars të të njëjtit vit, dhe Nate Dogg, një legjendë e hip hopit, gjithashtu vd_iq në mars.

Pas një beteje të gjatë me kan ce_rin, themeluesi i Apple Steve Jobs gjithashtu vd iq në tetor.

Udhëheqësi i Koresë së Veriut Kim Jong Il vd iq në dhjetor dhe 2011 ishte fat_ale edhe për Osama bin Laden. I arra ti_suri më i kërkuar u v r_a nga f0rcat spec_iale amerikane në Pakistan në muajin maj.

Leave a Reply