Nuk kurѕеhet me fjalët! Нохha nga Рrishtina kapet kеq me “Рër’рuthen”: P0 e çm.еndin rininë, рër kë ѕhërbejnë?


Imami Husamedin Abazi ka përmendur me emër emisionin “Për’puthen”, duke i krahasuar vajzat me disa skl.lave që futen në guackë për t’u shfrytëzuar, duke u shprehur i habitur se përse nuk ka reagime nga shoqatat dhe organizatat që merren me të drejtat e grave.

Imami Husamedin Abazi është revoltuar me emisionin “Për’puthen”, duke mos i kursyer kritikat. Në xhaminë “Hasan Beg” në 4 Llullat në Prishtinë, ai ka mbajtur një “leksion” lidhur me moralin e shoqërisë, duke fajësuar programet televizive se po çm.endin rininë.

Ai ka përmendur me emër emisionin “Për’puthen”, duke i krahasuar vajzat me disa skl.lave që futen në guackë për t’u shfrytëzuar, duke u shprehur i habitur se përse nuk ka reagime nga shoqatat dhe organizatat që merren me të drejtat e grave.

Leave a Reply