Nuk ka rëndëѕi me kë fle, me rëndëѕi ëѕhtë të bëjѕh gjumë të ëmbël

Nuk ka rëndësi ku dhe me kë fle në përqafim, me rëndësi është të bëjsh gjumë të ëmbël dhe me ëndrra të bukura…. 🙂

Sigurisht se kjo ngjarje nuk shpjegohet me fjalë! Nuk shpjegohet sepse bota e gjumit dhe bota e shpirtit kanë gjuhë e kuptimit të vet!

Ngrohtësia e lopës dhe e gjallesave të krijuesit të madhërishëm mund ta krahasohet me njeriun më të dashur të planetit!

Leave a Reply