Njoftim i rëndëѕishëm për mërgimtarët në Gjermani, ja çfarë duhet të dini para se të vini….


Ambasada e Kosovës në Gjermani, njofton të gjithë qytetarët se Kosova edhe më tej në Gjermani është kategorizuar si rajon me rrezi kshmëri të lartë për CO VID.

Prandaj, para se mërgimtarët të udhëtojnë për në Kosovë duhet t’i dinë rregullat e vendosura nga qeveria gjermane.

Më poshtë shihni njoftimin e plotë:

Udhëzime për të gjithë udhëtarët që udhëtojnë nga Gjermania në Kosovë dhe anasjelltas: Detyrim për testim para udhëtimit (të sërishëm) hyrës nga Kosova për në Gjermani

Kosova edhe më tej në Gjermani është kategorizuar si rajon me rrezikshmëri të lartë për CO VID. Me rastin hyrjes në Gjermani – me aeroplan, apo nëpërmjet rrugëve tokësore me autobus ose veturë private – nëse keni qëndruar në një rajon me rrezi kshmëri të lartë brenda 10 ditëve të fundit para udhëtimit vlenë:

• DETYRIMI PËR TESTIM: Udhëtarët, të cilët në 10 ditët e fundit para udhëtimit hyrës kanë qëndruar në Kosovë, duhet që para hyrjes në Gjermani të paraqesin një rezultat negativ të testimit për CO VID, i cili duhet të jetë bërë jo më herët se 48 orë.

• REGJISTRIMI I UDHËTIMIT HYRËS: para udhëtimit ju duhet të regjistroheni në ëëë.einreiseanmeldung.de dhe të mbani me vete një dëshmi të regjistrimit.

• DETYRIMI PËR IZOLIM: Pas hyrjes në Gjermani duhet të vendoseni menjëherë në destinacionit tuaj, aty parimisht t’i nënshtroheni karantinës/vetë-izolimit 10-ditor. Me rëndësi: Detyrimi për izolim nuk mund më të zëvendësohet me një test të bërë para, ose menjëherë pas hyrjes në Gjermani, por mund të shkurtohet vetëm nga një rezultat negativ i një testi CO VID, i bërë më së heri në ditën e pestë të karantinës (Strategjia dy teste).

• Me rëndësi: Rregullat e izolimit nuk nënkuptojnë heqje, apo zbutje të masave kufizuese të udhëtimit, të kushtëzuara nga CO VID.

+++ Ju lutemi informohuni lidhur me kufizimet e udhëtimeve që vlejnë për Kosovën:

• Aktualisht nënshtetasit e huaj nga vende, të cilat nga ECDC janë kategorizaur si „vende me rrez ikshmëi të lartë“, me rastin e udhëtimit në Kosovë duhet të paraqesin një test negativ për CO VID (Test PCR, mostra e të cilit është marrë më së shumti 72 orë para udhëtimit). Kjo vlenë edhe për udhëtarët nga Gjermania.

• Nënshtetasit kosovarë, pavarësisht vendbanimit, janë të obliguar që para udhëtimit hyrës, të paraqesin një test aktual negativ për СО VID (Test PCR, mostra e të cilit është marrë më së shumti 72 orë para udhëtimit), ose t’i nënshtrohen një vetë-izolimi/karantine prej 7 ditor/e.

Ministria e Jashtme Federale edhe më tej paralajmëron shmangjen e udhëtimeve jo të domosdoshme në rajonet me rrezikshmëri të lartë. Në qoftë se megjithatë planifikoni të udhëtoni, kujdesuni patjetër, që dokumentet gjermane të udhëtimit, si pasaporta, letërnjoftimi, gjegjësisht titulli i lejeqëndrimit tuaj të kenë vlefshmëri të mjaftueshme, edhe në rast se udhëtimi i juaj kthyes shtyhet pa parashikim. Për shkak të kufizimeve të qarkullimit të klientëve që janë shkaktuar nga pandemia, kërkesat për dhe lëshimi i dokumenteve zëvendësuese të pasaportave të udhëtimit nga ambasada eventualisht mund të zgjasin më shumë se sa zakonisht.

Ju lutem informohuni rreth rregullave të sakta dhe kufizimeve të jetës publike që kanë të bëjnë me pandeminë CO VID në republikën federale që është destinacion i juaj.

Leave a Reply