Njerëzit që ecin më ngadalë janë në rreеzik më të madh nga K0VIDI


Sipas një ekipi studiuesish nga Qendra e Kërkimeve Shëndetësore në Leicester të Britanisë së Madhe, njerëzit që ecin ngadalë kanë katër herë më shumë gjasa të vd esin nga efektet e inf eksionit të ko ronav irusit. Hulumtimi u drejtua nga profesori Tom Yates pranë Universitetit të Leicester i cili studion aktivitetin fizik dhe një mënyrë jetese të ulur për shëndetin.

Me këtë rast u shikua lidhja midis indeksit të masës trupore (BMI) dhe ritmit të ecjes me rre zikun e vde kshmërisë nga K0VID. Analiza zbuloi se këmbësorët e ngadaltë me peshë normale kishin pothuajse 2.5 herë më shumë gjasa të zhvillonin K0VID të rëndë dhe 3.75 herë më shumë të ngjarë të vdisnin nga vi rusi sesa këmbësorët e shpejtë me peshë normale, shkruan Medical Xpress.

“Ne tashmë e dimë që mbipesha është një faktor kryesor rre ziku për rezultatet e K0VID. Ky është studimi i parë që tregon se ecësit e ngadaltë kanë një rrezik shumë më të lartë të rezultateve të rënda të K0VID, pavarësisht nga pesha e tyre. Duke ditur se pandemia po vazhdon duke vërë një barrë të paparë në sistemin shëndetësor, identifikimi i individëve në rrezik më të madh dhe marrja e masave parandaluese për t’i mbrojtur ata është thelbësore”, tha Yates.

Gjetja tjetër kryesore e këtij studimi ishte se këmbësorët e ngadaltë me peshë normale ishin më të rre zikuar nga vde kja nga K0VID sesa këmbësorët obezë të shpejtë. Për më tepër, rre ziku ishte po aq i lartë në ecës të ngadaltë me peshë normale dhe ecës të ngadaltë mbipeshe.

“Këmbësorët e shpejtë zakonisht janë treguar se kanë shëndet të mirë kardiovaskular dhe të zemrës, duke i bërë më rezistues ndaj stresuesve të jashtëm, përfshirë infeksionin viral, por kjo hipotezë nuk është vendosur ende për sëmundjet infektive. Megjithëse ka të dhëna nga bazat e të dhënave të shoqatave se mbipesha me rezultatet e K0VID, bazat e të dhënave rutinore klinike aktualisht nuk kanë të dhëna mbi marrëdhëniet midis fitnesit dhe rezultateve të K0VID, dhe pikëpamja ime është që studimet e vazhdueshme të shëndetit publik dhe mbikëqyrjes duhet të marrin në konsideratë duke përfshirë masa të thjeshta të fitnesit, të tilla si vetë-raportimi i ritmit të ecjes, me BMI, si parashikues të mundshëm të rreziqeve të rezultatit K0VID që në fund të fundit mund të mundësojnë metoda më të mira parandalimi dhe të shpëtojnë jetë”, tha Yates.

Leave a Reply