Një në 1.000 di se si ta zgjidhë këtë problem matematikor, mundeni ju?


Ekzistojnë edhe ekuacione matematikore që kërkojnë shumë ide krijuese

Ky problem, i cili ka hutuar shumë njerëz në internet, ka jo vetëm një, por edhe dy përgjigje të sakta.

Shumica di të gjejë një, që për ta është përgjigje e qartë, mirëpo ekipi i Go Tumble, i cili ka shpikur këtë enigmë, thotë që dy përgjigje të sakta di t’i ofrojë vetëm një nga një mijë pjesëmarrës.

Pra, le të shkojmë me radhë: nëse një nga përgjigjet tuaja është 40, atëherë keni absolutisht të drejtë! Pra, nëse shtoni shumën e ekuacionit të parë në detyrën e dytë, përgjigjja juaj do të jetë shuma e ekuacionit të dytë

Leave a Reply