NJË МËЅUEЅE ЅНUMË E ВUKUR, E СILA NUK U МARTUA КURRË….Ja vΙen te Ιexohet

Një mësuese në një shkollë vazhdimisht shqetësohej nga pyetjet e kolegëve të saja “…pse nuk martohesh…ti je shumë e bukur…ç’të pengon të martohesh” etj…?
Një ditë, mësuesja vendosi t’u tregojë shkakun pse nuk martohej. Fillon rrëfimin e saj:

Në lagjen time jetonte një grua e cila kishte lindur 5 vajza, ndërsa burri i saj e kishte kër cënuar atë duke i thënë se nëse lind edhe të 6-tën vajzë, ai do ta div0rc0nte atë. Dhe vërtetë, fëmija i gjashtë ishte vajzë. Pasi lindi vajza e gjashtë, babai merr f0shnjën dhe e vendos te dera e xhamisë, kur shkoi në mëngjes f0shnja ende qëndronte aty, nuk e kishte marrë njeri. E morri dhe e çoi në shtepi. Çdo natë e vendoste te xhamia, por në mëngjes përsëri e gjente aty. Kaluan 7 ditë në këtë gjendje. Nëna e gj0rë vazhdimisht lutej për vajzën e bra kti sur nga babai zemërgurë…

Burri mër-zitet nga kjo gj-endje dhe e çon vajzën në shtëpi, ndërsa nëna gëzohet tej mase kur e sheh vajzën në shtëpi. Kaloi një kohë dhe nëna përsëri mbeti shtatzënë, por u shtua dhe an-kthi i saj nga fr-ika që mos të lindte vajzë përsëri. Por lindi djalë, mirëpo pas lindjes së djalit i vdes vajza e madhe dhe sa herë që lindte nga një djalë i v d isnin vajzat, derisa i v di qen 5 vajzat, por nga ana tjetër i lindën gjithsej 5 djem. Vajza që donte ta bra kti ste babai, ishte e vetmja vajzë që mbeti gjaΙΙë dhe 5 djemtë.
Kaloi nje kohë, vajza dhe vëllezërit e saj u rritën, ndërsa nëna e tyre e shk retë v d i q.

Mësuesja e bukur (e pamartuar) i pyeti kolegët e saja: “A e dini se kush është ajo vajza që jetoi dhe u rrit në gjirin familjar mes 5 vellëzërve? Une jam ajo.”, tha mesuesja.

“Une nuk jam martuar pasi të 5 djemtë e kanë bra kti sur babin tim te moshuar, ata janë larguar nga shtëpia dhe vijnë ta vizitojnë babin një herë në muaj apo në dy muaj, ndërsa unë vazh dimisht kujdesem për babain tim që ka dashur të më bra kti së nga shtëpia. Tani babai im është një plak i moshuar, ndërsa unë për atë tani, pasi u punësova, paguaj shofer personal dhe shërbëtore, që gatuan dhe pastron shtëpinë dhe lanë rrobat e babait tim. Sa herë që hyj në shtëpi, babai im nga pendimi vazhdimisht qan për atë që ka bërë me mua, ndërsa unë vazhdoj ta ngushëlloj duke i thënë:
” TA KAM FALUR, I DASHUR BABA…!”
#DrIsmailLutolli

Leave a Reply