Nga ѕherrί natēn e νraѕѕjeѕ t e k zhdυkja e trυрit/ Ваѕhkēѕhorti νraѕēѕ bēn rrëfίmin trondίtēѕ: Kυr hυmbēm fēmίjën e рarē Сaroline υ bë agreeѕiνe

Mediet greke kanë zbar dhur dë shmi në e dhë në në polici nga piloti 32-vjeçar, Babis Anagnostopulos, i cili ka pr anuar se ka v ra rë gr uan e tij, 20-vjeçaren Carolinë, mëngjesin e 11 majit. Ngj ar ja e rën dë ndodhi në Glyka Nera, të Greqisë dhe si fillim u raportua si një gra bitje e dh un shme.

Teksa ka kërkuar falje për kr im in e rëndë, Anagnostopulos ka thënë para grupit h et imor: “Ju nuk mund ta ima gjinoni dashurinë time për atë vajzë”.

Leave a Reply