Nëse ndieni dh.imbje tek ky dhëmb, merrni masa se mund të v.uani nga kjo semundje


Shpesh e kemi dëgjuar se dhembja e një dhëmbi është tregues i një mosfunksionimi në një vend tjetër në trupin tonë. Për shembull, dhëmbët e poshtme dhe të sipërme lidhen me veshkat, fshikëzën dhe veshët ndërsa dhëmbët e qenit janë të lidhur me gjendjen e mëlçisë dhe fshikëzës së tëmthit.

Si shpjegohet nga eksp.ertët, premolaret pasqyrojnë gjendjen e mushkërive, molarët tregojnë shumë për gjendjen e stomakut, shpretkës dhe pankreasit, dhe dhëmballat e pjekurisë lidhen me zemrën dhe zorrën e vogël.

Dhimbja në incisorët e sipërm dhe të poshtëm zakonisht është një shenjë që lidhet me sëmundjet e veshëve, cisteve që mund të ketë trupi dhe veshkave. Dhimbja në incisorin e parë sinjalizon glutenin ose problemet me prostatën tek meshkujt.

Nëse jeni duke përjetuar dhi.mbje tek dhëmbët e qenit, kjo gjë mund të lidhet me hepatitin. Në rastin e dhi.mbjes në dhëmbët premulare, shkaku mund të jetë koliti, reaksionet alergjike dhe pneumonia.

Nëse keni dhimbje tek dhëmbët e katërt (lart dhe poshtë), ndoshta mund të vu.ani nga dh.imbjet e gjunjëve, bërrylave, shpatullave, zorra e trashë ose s.ëmundjet e lidhura me inflamacion, si artriti.

Sa i përket dhimbjes tek dh.ëmbët molarë, arsyet mund të jenë ulçera stomakut, pa.nkreati kronik, anemia, ga.striti kronik./ShkodraNews

Leave a Reply