Nëse je femër dhe të dhe.mb “poshtë” duhet ta lexosh patjetër këtë


Shumë gra vu.ajnë nga dh.imbje dhe siklet në zonën in.time që mund ta vënë jetën e përditshme në vës.htirësi.

Mund të vu.ajmë pasi kemi bërë dashuri, gjatë ciklit ose kur veshim të brendshme që janë shumë të ngushta.

Këto simptoma zakonisht zhd.uken shpejt, por nëse pro.blemet vazhdojnë, është më mirë të shkosh te doktori.

Vùlvòdinia është shkak i dh.imbjes vágínále, siklet, aca.rim, infl.amacion.

Sipas të dhënave nga Klinika e Cleveland, rreth 200.000 gra në Shtetet e Bashkuara vu.ajnë prej saj.

Shumë gra as që e dinë se çfarë është: Dh.imbja ose siklet kronike në vulvë quhet vulvodinë kur zgjat të paktën tre muaj dhe nuk ka shkaqe të identifikueshme.

Mund të jetë kaq e dhi.mbshme sa mund t’i bëjë disa aktivitete të përbashkëta të pamundura, madje edhe të bërit dashuri.

Nuk ka ende shkaqe të njohura, edhe nëse irri.timet, muskujt e dòbèt të legenit, ndryshimet horm.onale, alerg.jitë, faktorët gjenetikë, mund të rrisin rre.zikun.

Vulvodinia nuk shkáktohet nga sèmùndjet sek.sùalisht të transmetueshme. Por cilat janë sim.ptomat që nuk duhet të nënvlerësohen?

Dj.egie intensive: Simptoma më e zakonshme është përjetimi i një d.jegie shumë intensive, por përshkrimet e grave ndryshojnë shumë.

D.himbja mund të jetë e vazhdueshme, mund të zgjasë për një kohë të shkurtër ose të vazhdojë për muaj apo vite. Dh.imbjet gjithashtu mund të jenë tròn dítëse.

D.himbje: Ekspertët theksojnë se një nga ndjesitë më të zakonshme është d.himbja në pjesë intime.

Shumë gra gjithashtu përjetojnë dh.imbje vág ínále herë pas here: Nëse zgjat shumë gjatë mund të jetë një shenjë e vulvodinisë.

Nëse dh.imbja është sim.ptoma kryesore, e pasohet me krùárje të zgjatur është një shenjë tjetër që duhet marrë parasysh.

Ë.njtje ose irr.itim: Infl.amacion, ën.jtje dhe ac.arim janë símptòma të tjera të zakonshme të kësaj gjendjeje.

Kur ndodh dh.imbja?

Dh.imbja mund të ndodhë gjatë marrëdhënies, kur ne veshim veshje tepër të ngushta, kur qëndrojmë ulur për periudha shumë të gjata, nëse përdorim tamponë ose gjatë ekzaminimeve gjinek.ologjike.

Dh.imbja mund të jetë e vazhdueshme dhe e pranishme në çdo kohë të ditës.

Kur të shkoni tek mjeku?

Nëse vùáni nga këto çrregullime për një kohë të gjatë, por edhe nëse vu.ani për herë të parë, më mirë shkoni te gjinekologu juaj. Burimi: WomensHealth

Leave a Reply