Nēna Вrаktíѕ foѕhnjēn nē mes tē рarkut, vogēluѕhi ‘Ѕhрētohet’ nga njē qen

Një foshnje është bra kt isur në mes të një parku në Birmingham, shkruan Metro.

Ngj arja ka ndodhur më 22 prill, ndërsa ende nuk dihet se kush është nëna e foshnjës. Sipas medias së njohur bri tan ike, besohet se fo shnja ka lindur po në atë ditë dhe është bra kti sur disa orë më vonë.

“Foshnja është e shë ndet shme, por fat keqë sisht nuk kemi gjetur ende nënën e tij. Jemi të shqetësuar. Duam që fëmija të mos ketë asnjë shq etësim, si fiz iki sht, por edhe mendërisht”, lajmëroi policia.

In teresante është dhe mënyra se si u gjet foshnja. Terry Walsh, 64-vjeç, ishte duke kaluar shëtitje me qenin e tij në park, kur ky i fundit, u af rua tek një bat anije që gjeti në mes së ha pësirës me bar.

Pasi u afrua, i moshuari Walsh, tha se gjeti fosh njën dhe menjëherë lajmëroi policinë. Walsh thotë se qenin e dërgoi zoti në atë vend, për të shp ët uar fëmijën e gjorë.

“Isha duke kontrolluar për qenin, kur e pashë iu afrova menjëherë. Veshët më dë gju an të qa ra fëmije, u afrova përsëri, ku pikasa më pas fo shnjën”, u shpreh 64-vjeçari.

Leave a Reply