“Mos më kërkoni që të ndahem nga fëmijët!”, gruaja e dh_unuar nga ish-bashkëshorti u kërkon prindërve ndihmë që të rinisë jettën nga fillimi

Dh_una në familje si fi_zike dhe psik0logjike është një ndër fenomenet më shq_etësues në shoqërinë shqiptare sidomos vitet e fundit.

Pavarësisht dh_unës së ush_truar në mënyrë të vazhdueshme, gratë shqiptare kanë fr_ikë t’i tregojnë të afërmve të tyre gj_endjen në të cilën ndodhen. Paragj_ykimet e njerëzve dhe mentaliteti janë faktorë të cilët ndikojnë shumë që gratë e dh_unuara të st_epen dhe të mos kërkojnë nd_ihmë.
E tillë ishte dhe historia e Klodit që u tr_ajtua mbrëmjen e sotme në programin “Dua të të bëj të lumtur”, historia e një gruaje të fortë që kishte vendosur të largohej nga dh_una. Klodi në studio rr_ëfeu se familja e saj e kishte martuar me mblesëri që në moshën 18 vjeçare, pa miratimin dhe pëlqimin e saj. Sipas Klodit, ish-bashkëshorti i saj nuk punonte dhe nuk kujdesej për familjen, por të gjitha paratë i luante në bi xh0z.

Gjithashtu Klodi shtoi se situata në familje ishte përkeqësuar më shumë, pasi ish-bashkëshorti i saj kishte filluar të kon sum0nte alk00l. Në këto momente ai kishte filluar të ushtronte dh_unë të vazhd ueshme mbi Klodin dhe dy fëmijët e tyre. Klodi e lodhur nga kjo situatë kishte vendosur që të largohej dhe kishte kërkuar nd_ihmën e prindërve të saj, Minushes dhe Ramazanit. Për shkak të mentalitetit dhe paragjy_kimeve, prindërit e saj i kishin kërkuar Klodit që të rikthehej me ish-bashkëshortin duke i dhënë një mundësi të dytë, por asgjë nuk kishte ndryshuar.

Për këtë arsye, Klodi kishte zgjedhur programin “Dua të të bëj të lumtur” si një urë komunikimi me prindërit e saj për tu kërkuar ndihmë, por edhe se ajo nuk dëshiron që të rimartohet siç kërkojnë Minushja dhe Ramazani.
“Ju e dini tepër mirë se pse jam larguar nga ai, por dua të dini se nuk do i lë kurrë fëm_ijët me atë. Unë nuk dua të martohem përsëri, dua që të rris fëmijët e vetme dhe të punoj e të jetoj vetëm për ta. Prandaj dua që të më ndihmoni dhe jo të më kërkoni që të rimartohem”,- ishte kërkesa që kishte Klodi për prindërit e saj.

Nga ana tjetër prindërit u shprehën se dhe ata nuk dëshirojnë që vajza e tyre të dh_un0het dhe se vendimi i saj për tu ndarë ishte i duhuri. Sipas Minushes dhe Ramazanit, Klodi duhet të vazhdojë jettën se është akoma e re dhe të krijojë një familje tjetër duke lënë pas të shku_arën.
Në fund programi “Dua të të bëj të lumtur” në bashkëpunim me rrjetin e dyqaneve të parfumeve “Maison de Parfum” i ofruan Klodit që t’i paguajnë qiranë e shtëpisë dhe kopshtin e fëmijëve në mënyrë që ajo të jettë në gjendje që të rifillojë jettën sa më shpejt.
Top Channel

Leave a Reply