“Moѕ ia jep ѕhрejtë, a po të djeg”, gazetarët e ngaсmojnë Kurtin gjatë vakѕinimit


Kryeministri Albin Kurti, është vaks inuar i pari në vend me vaksinën Anti-C0VID të AstraZenecas.

Në prani të ekipit mjekësor dhe mediave, Kurti ka marrë vak sinën në sallën “1 Tetori” në Prishtinë.

E nga gazetarët, ai është nga cmuar gjatë procesit të marrjes së vaks inës.

“Mos ia jep shpejtë, kadale”, “A po të djeg“, janë disa prej tyre që u dëgjuan. Mirëpo Kurti i mori që gjitha me sportivitet, teksa edhe qeshi.

Pas marrjes së vak sinës Anti-C0VID, kryeministri i vendit, Albin Kurti ka deklaruar për media se me shembullin e tij ka dashur t’i inkurajojë edhe qytetarët tjerë që të vaks inohen dhe të heqin dilemat për vaks inat, raporton Gazeta Express.

Kurti është shprehur se nuk ka dashur ta shfrytëzojë privi legjin si kryeministër për tu vak sinuar i pari, por për t’i inkurajuar të tjerët.

“Si kryeministër nuk jam këtu që ta shfrytëzojë privilegjin që të vak sinohem por të inkurajojë të gjithë qytetarët të vaks inohen meqenëse mbrëmë ka ardhur kontingjenti i parë i vak sinave, do të kemi edhe vak sina tjera dhe do të përpiqemi mak simalisht që sa më shpejtë dhe sa më shumë qytetarë të vak sinojmë. Me shembullin tim dua t’i inkurajojë të gjithë qytetarët të vaks inohen dhe të heqin dilemat. Vaks inimi është i nevojshëm, po përballemi me një pandemi të vështirë dhe zgjidhja përfundimtare është vak sinimi i popullsisë ”, ka deklaruar ai.

Leave a Reply