Mjeku 85 vjeçar “HERO“ i kthehet punës për të ndihmuar njerëzit


Është 85 vjeç, por kjo nuk e ka penguar t’i rikthehet profesionit të tij si mjek në spital në Itali, ku nevoja është tepër e madhe. Doktori Giampiero Giron dhe pse në pension, ai është rikthyer për të l uftuar kundër k oronav írusit duke u cilësuar krenaria italiane.

Ai rikthehet nga pensioni për të sh pëtuar të tjerët. A ka fríkë? Përgjigja e tij ishte e thjeshtë dhe me një mesazh për të gjithë ‘Unë nuk do të kisha qenë kurrë një doktor po të më ndalonte fríka. Unë u betova të isha një i tillë’.

Një gjest i tillë është i mjaftueshëm për të dhënë një shembull dhe për të ndezur dritën e shpresës në tunel. Doktor Giron është anestezístë venecian në pension dhe sot ndodhet pranë pacíentëve të ínfektuar me C0VID në f rontin e l uftës.

Veprími i tij për të vijuar profesionin e tij deri sa të ketë jetë është një shembull për të gjithë kolegët e tij në të gjithë botën, për të u shtruar sot atë për të cilën janë betuar: Të sh pëtojnë jetë njerëzish

Leave a Reply