Merr fυnd MIЅTERI në Greqi: 20-νjeςaren СaroIine e mbуti dhe e νrаau bυrri i ѕај grek, gjithçka ndodhi në ѕу të vajzë ѕë νogël

Policia greke ka arr est uar Charalambos Anagnostopoulos, pilotin 32-vjeçar i cili ishte burri i v ikti mës Caroline Krauts. Mediat greke prej shumë kohësh patën një fushatë të ash për duke ak uz uar shqiptarët se kanë gi sht në këtë ngja rje, por ka qenë vetë burri i saj i cili sipas autoriteteve, e ka mbytur atë.

Sipas informacionit nga Newsbomb.gr, policia “lidhi” çështjen dhe provat duke provuar se vr asë si është burri i vajzës. Ky i fundit u mor sot me helikopter nga policia ndërsa ishte në va rri n e së shoqes.

Për një kohë të gjatë, oficerët e policisë kishin në duart e tyre prova që in kriminonin pilotin e ri, ndërsa gjatë dëshmisë së tij të parë ai kishte rënë në kontradikta, duke mos dhë në përgjigje bindëse për oficerët e policisë për mënyrën se si ndodhi grabitja në shtëpinë e tyre si dhe karakteristikat e autorëve të dyshuar.

Analiza e orës “smart” të Caroline tregoi se të dhënat e paraqitura nga 32-vjeçari ishin në kontrast të plotë me të dhënat e re gjistruara nga celularët dhe ora biometrike e 20-vjeçares.

Më specifikisht:

E para: Të dhënat nga telefoni celular i pilotit “treguan” se ai, megjithëse kishte pohuar se ishte i lidhur nga gr abitë sit, po bënte thirrje të rregullta.

E dyta: Megjithëse ai kishte po huar se gjatë orëve në fjalë, para se grabitësit të supozoheshin të hynin në shtëpi, ai ishte në gjumë, aplikacioni Fitness që kishte shk arkuar për të matur hapat dhe kaloritë që do gji gjatë ditës tregoi ishte në lëvizje.

E treta: Ora biometrike e nënës 20-vjeçare tregoi kohën reale të v dek jes së saj, e cila nuk përkonte me atë që kishte dëshmuar Babis Anagnostopulos. Ora e telefonit celular ka re gjistruar impulse në vajzën e re, në një kohë kur përshkrimi i burrit të saj, i cili ishte gjithashtu dë shmitari i vetëm, duhet të tregonte se nuk kishte asnjë shenjë jete për 20-vjeçaren.

E katërta: 32-vjeçari nuk kishte përgjigje bindëse lidhur me atë se si arriti të lirohej nga litarët me të cilët e kishin lidhur gra bitë sit dhe më në fund të thërriste vetë Policinë.

Së pesti: Sipas rezultateve të analizës teknike në regjistruesin e kamerës, ekzi ston një mos përputhje. 32-vjeçari në dëshminë e tij ka dhënë një kohë specifike kur autorët largohen nga shtëpia dhe një kohë specifike kur ata heqin kartën. Sidoqoftë, këto orë nuk duket se pajtohen me të dhënat laboratorike, pasi gjithçka tregon se karta ishte hequr 4 ose 5 orë para se gra bitësit e pre tenduar të hynin në shtëpi.

Së gjashti: Nga analiza duket se në orën 12 të natës ka një shk ëmbim mesazhesh mes çiftit, të cilat tregojnë se mund të ketë pasur ndonjë çë shtje fërkimi midis pilotit dhe gruas së tij. Ka mbiemra dhe përshkrime në anglisht, siç është fjala “budalla” në mesazhet e fundit të dërguara nga Caroline, me policinë që heton më tej pse u thanë këto shprehje.

Sipas informacionit më të fundit, megjithëse policia ka prova të forta, Anagnostopulos ende nuk ka rrëfyer vrasjen e gruas së tij, me policinë që i bën presion, duke i paraqitur vazhdimisht të gjitha kontradiktat për të cilat ai ka rënë dhe nuk ka absolutisht asnjë përgjigje.

Kur u bë me dije sot që policia në mëngjes fluturoi me helikopter në Alonissos për të marrë burrin e Caroline për të dhënë dëshmi shtesë, u kuptua se çështja ishte duke gjetur zgjidhje. Në Greqi policia nuk para dërgon helikopter për të marrë një dëshmitar të thj eshtë. Ata kishin informacion që po përgatiste arratisjen në Turqi. Sigurisht që policia nuk i la atij të kuptohej se kishin pr ova kundër tij, porse kishin arr es tuar një person në Athinë, dhe 32-vjeçari duhet ta ide ntifikonte.

Leave a Reply