Më shumë se gjysma e femrave me ka nсer mitre ndërrojnë jetë vetëm se nuk njohin simрtomat рaralajmëruese


Sipas ca ncer.org në një vit rreth 22,440 gra diagnostikohen me kan cer të mitrës e 14.080 ndë rrojnë jetë për shkak të kësaj sëm undjeje.

Sipas hulumtimit më të fundit nga Target Ovarian Ca ncer, një shoqatë bamirësie në Britaninë e madhe, shumica e femrave nuk janë të vetëdijshme për simptomat e kësaj së mundjeje vde*kjep rurëse.

Nga 1.000 gra të anketuara, vetëm 1% e dinin se urinimi i shpeshtë mund të ishte një shenjë e kan cerit ovarian.

Katherine Pinder, shpjegoi se pse ky lloj kan ceri mund të rrisë nevojën për të shkuar në tualet. Në rastin e grave shtatzëna është rritja e vëllimit të mitrës për shkak të fetusit, ajo që shkakton urinim të shpeshtë.

Shtypja e fshikëzës apo organeve të traktit urinar është ajo që ndodh dhe në rastin e kanc erit, por në vend të një foshnjeje, është masa kan cerogjene ajo që shtyn fshikëzën.

Ka, sigurisht, shumë arsye të tjera që mund të rrisin nevojën për të shkuar në tualet por nëse ju vini re dhe këto shenja të tjera duhet të bëni një kontroll gjinekologjik:

Fryrje e vazhdueshme
Kur ndiheni të ngopura shumë shpejt ose përjetoni hu mbje oreksi.
Dhimbje legenit ose barkut.
Burimi: GoodHouseKeeping

SUPERGRATE

Leave a Reply