Mbeti ѕhtааtzënë kur iѕhte 13-vjeç, e reja mes Iotësh: Më taIinin thonin h iqe fëmijën/ Ѕot ajo ëѕhtë e Iumtur


Një nënë e cila mbeti sht atzënë kur ishte 13 vjeç ka zbuluar se si shumë njerëz e t allnin në Internet duke i uruar edhe v dekjen në sallën e l i ndjes.

Maddie Lambert, tani 17 vjeç nga Fort Worth, Texas, është mamaja e tre-vjeçares Everly dhe i beson vajzës së saj për “shp ëtimin e jetës së saj”, pavarësisht se fillimisht kishte menduar mis ta l indte atë.

“Unë mbeta shtatzënë kur isha 13. Kam menduar për abo rtin, kam menduar për birë simin por vajza më sh pëtoi jetën. E dua shumë”, tha ajo.

Burimi: The Sun/ Marrë nga Gazeta Korrekte

Leave a Reply