Mbani qeрë në dhomë, ndihmojnë kundër K0VIDI-t


Vendosni një qepë në cep të dhomës dhe do të shmangni Co rona vir usin.

Lajmet për Co rona vir usin ndonjëherë dalin jashtë kontrollit duke përh apur edhe lajme të rre me të cilat bëhen virale në internet.

Por këtë herë kemi të bëjmë me një lajm ndryshe, më saktë është një histori që vjen nga gratë e moshuara që thonë se nëse lini një qepë në cep të dhomës mund t’iu mbrojë nga Co ronav irusi.

Një vajzë e re 19-vjeçare ishte habitur kur zbuloi se nëna e saj Abiola Oseni, 46 vjeçe, kishte vendosur nga një qepë në çdo cep të shtëpisë së tyre.

Nëna e saj beson se kjo është një mënyrë për të thithur të gjitha bakteret e Co rona vir usit dhe gjithashtu kishte fuqinë për ta parandaluar, kështu familja nuk do të rre zikohej për t’u in fektuar

Leave a Reply