lnfektoIogu i njohur: Ѕ -kѕi në pan-demi është ѕhērim, ndiheni më mirë…


Mj-eku i nj0hur inf-ekt0log nga Shqipëria, Pipero ka deklaruar se marr-dhëniet s-k-suaIe gjatë pan-demi-së janë shë-rim. Kjo u tha ditën e djeshme, teksa Pipero ishte i ftuar në programin “Ndryshe” në Top Albania Radio.

Ai u shpreh se marr-dhën-iet s-k-suaIe ndihmojnë të çlir0het negativ-itetin që është akumuIuar pas një periudhe të vësh-tirë. Sipas tij, marr-dhëniet s-k-suaIe japin im-unitet dhe bëjnë që të ndihemi më të qetë nga gj-en-dja em0cionale.

Pipero shpreson që kjo pan-demi do të zh-duket më shpejt nga se e kemi menduar, madje ai theksoi se në fund të marsit dhe në fillim të prillit, gj-en-dja do të përmirësohet.

Leave a Reply