lku nga Shqipëria, Shpëtim Saraçi: Kam punuar 30 vite për këtë vend, por nuk bëhet…


Prej vitesh Shpetim Sarasi ka ni sur nje je te te re ne SHBA dhe qe nga ajo kohe ai nuk eshte de gjuar me me punet e tij arti stike ne Shqiperi. Ai eshte shprehur ne media se ha-pi qe nder mori bashke me familjen ishte per hi-r te ardhmes se femijeve e per shk0llimin e tyre ne nje sis-tem te k0ns0liduar arsim0r dhe tashme sic cdo famiIje ne bote qe e ben nje gje te tille.

Ndersa per pune nne RTSH ai f0li me keeq-arrdhje sepse ajo isht e nej radaksi 55 vjecare dhe u shk-ri per tekriijuar disa strruktura te reja qe nuk ekzist0jne ne asnje vend te b0tes.

Ai tha se ne Shqiperine ku pun0i per 30 vjet dhe madje pes0i edhe trraauma shendet-es0re e perfund0i neper gjyiqe, serish ai shprehet se njerezit e vendit tim i dua dhe i respekt0j pa fund i vinte keeq qe diskut0i ceshtjen e te i-kur apo te qendruarit si nje shtetas me karriere te suksesshme

Leave a Reply