lku në Greqi рër një jetë më të mirë, kу ëѕhtë eIektriçisti ѕhqiрtar që dha shрirt në krуe të detуrëѕ


Një ngjar je e rë ndë është shënuar në zonën e Eretrias në Greqi. Tre elektricistë, një prej të cilëve shqiptarë, kanë ndë rruar jetë, pasi i zu korrenti, teksa kryenin riparime në shtylla të tensionit.

Shqiptari që ndë rroi jetë në këtë ngja rje të rëndë quhet Aleks Bruka, raporton BW.
I riu nga Rrësheni kishte zgjedhur Greqinë për të jetuar, për të siguruar të ardhura për familjen e tij. Mirëpo, ai ka pasur një fat tr ag jik, duke ndërruar jetë në vendin e punës.

Përpos tre elektricistëve që ndërr uan jetë, dy grekë dhe shqiptari, edhe një tjetër mbeti i lën du ar nga incid enti tragj ik.

Leave a Reply