Ky është Rrēfimi i Мjekut Francez që Кμjdesej për Enver Hoxhën: Ai ma Τregoi Ρërse nuk i Ιinte Ѕhqiptarët të iknin nga Vendi, nuk Donte të…


Rrëfimi: Doktor, unë do t’i mbaj kufijtë mbyllur edhe për disa vjet, sepse ky vend duhet ndërtuar dhe ky popull duhet ndërgjegjësuar. Në qoftë se unë do të hap kufijtë, shumica dērmμese do të emigr0jë, siç kanë bërë në shekuj…”. Ky është sekreti që ish-dik tatori k0munist, Enver Hoxha, i ka pohuar mjekut Francez, P0l Miliez, ndërsa ai e pyeti se cila ishte arsyeja që ai po e mbante Shqipërinë të iz0luar.

Një detaj mjaft interesant ky që mbërrin nga vijimi i rrëfimit të ish-zbuluesit politik të Shqipërisë në Francë, Hasan Luçi,mbi figurën e profesorit të njohur francez. Pol Miliez, i cili drejtonte edhe Shoqatën e Miqësisë, Francë-Shqipëri dhe që ditën e νde kjes së Enver Hoxhës, më 11 prill 1985, dha një intervistë rreth tij në kanalin TF 2…

“Përveç Shqipërisë nuk ka vend tjetër k0munist që t’i këtë mbetur besnik StaΙinit”,Citon Luçi, që të ketë thënë gjithashtu Pol Miliez gjatë asaj interviste.

Leave a Reply