Kuѕh e thotë këtë lutje 4 herë, Allahu do ta ѕhрëtojë atë ditë nga Zjarri.”

Ai që dëshiron të shpëtojë nga zjarri

Ka thënë Profeti alejhi selam: Ai i cili thotë në mëngjes:

Të lutem o Allah! Unë u gdhiva, dëshmoj për Ty dhe mbajtësit e Arshit Tënd, melekët e Tu dhe të gjitha krijesat e Tua,

se vërtetë Ti je Allahu i Vetëm dhe i Pashok dhe dëshmoj se Muhamedi (alejhi selam) është robi dhe i dërguari Yt.

Kush e thotë këtë dua katër herë, Allahu do ta shpëtojë atë ditë nga Zjarri.”

Leave a Reply