Kjo grua bukuroshe nuk depiIohet prej 1 viti sepse burri e pëlqen më shumë tani…me Iesh!


Kjo grua ka zbuIuar se si ajo vendosi të mos dep.il0hej. E këtë vendim e mori sepse ajo ndjen se shoqëria ushtron presion mbi gratë për të qëndruar të kur-uara. Sekretarja Sonia Cytrowska, 28 vjeçe, nga Polonia, së pari filluan t’i dalin q-imet kur ishte vetëm 12 vjeç dhe thotë se imazhet e përsosura nëpër revista i japin asaj ndj enjën e pasigurisë.

Në vitin 2017, Sonia thotë se e hodhi tutje bri.skun e rr0jes për mirë dhe nuk është kthyer prapa, pasi edhe bashkëshorti e mbështet me pamjen e saj të re.

Leave a Reply