Kjo është mosha në të cilën femrat ‘рërvëlohen’ për ѕеkѕ


Ndoshta pjesa më e madhe do të mendojnë se bëhet fjalë për vajzat e reja, ato që janë rreth 20 vjeç, por jo. Zbulime të shumta kanë dalë në përfundimin se gratë janë shumë më të interesuara për se ks në të 30-tat dhe 40-tat e tyre.

Edhe pse këto ishin rezultatet, hulumtuesit gjithashtu kanë vënë re se tek femrat e kësaj moshe në krahasim me të kaluarën ka rënë shumë siguria në shtrat.

Si pasojë e frikës nga me nopauza e hershme, gratë bëhen më të frustruara dhe duan më pak se ks, por përsëri dëshira për ma rrëdhënie dominon tek mosha 30-40 vjeç.

Pothuajse 75 për qind e grave të anketuara kanë qenë të frikësuara nga menopauza dhe po e njëjta shifër e grave që kanë arritur në men opauzë kanë deklaruar se i ka penguar në marr ëdhënie.

Leave a Reply